22.04.2021

Kysymyksiä ja vastauksia Turku Centeristä

Turun ydinkeskustayhdistys eli Turku Center toimii elinvoimaisen, vetovoimaisen ja kaupallisesti monipuolisen Turun keskustan puolesta. Ydinlupauksemme mukaisesti Turun kaupallinen keskusta on aina liikkeessä! Se tarjoaa kävijälle elämää rikastuttavia kokemuksia ja yrityksille parhaan paikan harjoittaa liiketoimintaa. Käytämme jatkossa Turun ydinkeskustayhdistyksestä ulospäin lyhyempää nimeä Turku Center, joka näkyy erityisesti järjestämiemme kampanjoiden ja tapahtumien yhteydessäKysymyksiä ja vastauksia kaupallisen keskustan uudesta brändistä.

Miksi on lähdetty rakentamaan kaupallisen keskustan konseptia?

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin kärkihankkeista. Keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistamiseksi on laadittu keskustavisio, jonka yksi keskeinen osa on Kauppatoria ympäröivien kortteleiden kehittäminen yhtenäiseksi kauppakeskustaksi. Tätä työtä tukee Turun kaupungin, 16 kiinteistönomistajan ja Turun Ydinkeskustayhdistyksen yhdessä laatima kaupallinen konsepti. Konseptia varten on selvitetty ydinkeskustan liiketilojen nykytilannetta, kilpailuasemaa ja käynnissä olevia hankkeita, tunnistettu kehitysmahdollisuuksia sekä valmisteltu kehittämisen ja yhteistoiminnan organisointia eri osa-alueilla. Työ aloitettiin syksyllä 2019.

Mitä kaupallisen keskustan konsepti tarkoittaa?

Keskustan kaupallinen konsepti tarkoittaa yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteitä keskustan elinvoiman varmistamiseksi. Konseptin tavoitteet ovat:

  1. keskustalla on seudun monipuolisin ja vetovoimaisin erikoiskaupan ja palveluiden tarjonta,
  2. Kauppatori on keskustan sydän ja kadut aktiivisia aina jokirantaan saakka sekä
  3. Tapahtumia on ympäri vuoden ja keskustan tarjontaa markkinoidaan nykyistä näkyvämmin kuluttajille hyödyntäen eri mediakanavia ja markkinoinnin keinoja.


Miksi luotiin uusi brändi?

Brändi luotiin tekemään kaupallisesta keskustasta entistä näkyvämpi kuluttajille ja luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta yritysten välillä. Turku Center – aina liikkeessä – on alustabrändi, jonka kaikki keskustassa toimivat voivat ottaa käyttöön. 

Mikä on Ydinkeskustayhdistyksen rooli?

Turku Center on yhteisen alustabrändin lisäksi myös Turun Ydinkeskustayhdistyksen markkinointinimi. Turku Centerin nimissä järjestetään kampanjoita ja tapahtumia. Ydinkeskustayhdistys on ns. brändin ”kotipesä”.

Mitkä ovat Turku Centerin konkreettiset seuraavat toimenpiteet?

Nyt perustetaan kampanjatiimi, joka lähtee suunnittelemaan yhteisiä koko keskustaa koskevia kampanjoita. Kampanjatiimiin osallistuvat Turun Ydinkeskustayhdistys, Hansakortteli, Turun Osuuskauppa ja Turun kaupunki.

Turku Center ottaa kesällä käyttöön mobiilisovelluksen, johon kaikki keskustan yritykset voivat liittyä. Kyseessä on tarjouksia kokoava sovellus.

Miten keskustan kaupallista konseptia kehitetään jatkossa?

Turun kaupunki perustaa yhteistyöryhmän, jossa kiinteistönomistajat, poliitikot ja kaupungin virkamiehet voivat käydä vuoropuhelua keskustan rakenteellisista uudistuksista ja muista kehittämiseen liittyvistä asioista. Yhteistyöryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran toukokuussa 2021. Ryhmään kutsutaan Turun Ydinkeskustayhdistykseen kuuluvat kiinteistönomistajat.