Kuva: Ksenija Viitanen

09.04.2024

Jokirannassa useita työmaita alkukesästä

Myllerrys Aurajokirannassa jatkuu. Itäinen Rantakatu suljetaan yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä välillä MyllyahdeKaskenkatu noin kuukauden ajaksi. Teatterisillan remontin edetessä myös silta on suljettu 4–6 viikkoa. Lisäksi uuden pysäköintilaitoksen rakentaminen, WAMin laajennustyöt sekä musiikkitalo Fuugan työmaa aiheuttavat ajoittaisia häiriöitä alueella liikkuville.

Kulttuurirannassa musiikkitalo Fuugan ympäristössä tapahtuu edelleen paljon. Itäisen Rantakadun saneeraus jatkuu välillä Teatterisilta-Rettiginrinne. Katu suljetaan yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä 6. toukokuuta välillä Myllyahde-Kaskenkatu. Sulku kestää noin kuukauden. Huolto- ja jakeluliikenne, pelastusliikenne sekä liikuntaesteisten saattoliikenne teatterille toimii sulusta huolimatta. Kaupunginteatterin muu saattoliikenne ohjataan sulun ajan Samppalinnankadulle virastotalon taakse. Kulku teatteriin ja virastotaloon pysyy muuten ennallaan.

Teatterisillan pintaremonttia päästään jälleen jatkamaan huhtikuun loppupuolella ja WAMin laajennus käynnistyy kesäkuussa. Työmaiden yhtäaikaisuudella pyritään minimoimaan haitat, jotka rakentamisesta kaupunkilaisille aiheutuu.

– Teatterisillan kapeuden vuoksi vesieristeen uusiminen ja suojabetonointi tehdään koko sillan alueelta yhdellä kerralla. Työt kestävät noin 4–6 viikkoa, jolloin silta suljetaan kokonaan. Muiden työvaiheiden aikana silta pystytään pitämään osittaisessa käytössä. Tavoitteena on, että työt valmistuisivat ennen Tall Ships Races -tapahtumaa heinäkuun puoliväliin mennessä, kertoo vastaava rakennuttaja Tuomas Turpeinen Turun kaupungilta.

Pysäköintiin helpotuksia uuden hallin myötä

Kaupunginteatterin ja valtion virastotalon väliin rakennetaan sekä virastotalon, kaupunginteatterin ja Fuugan tarpeisiin että yleiseen pysäköintiin soveltuva pysäköintilaitos. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä syksyn 2024 aikana.

– Hallilla vastataan kasvavaan pysäköintitarpeeseen, joka alueelle on syntymässä. Hallin on määrä valmistua vuoden 2025 aikana, kertoo Turun kaupungin maankäyttöjohtaja Jyrki Lappi.

Rakennustyömaat levittäytyvät kesäkuussa myös WAMiin. Museon laajennukseen liittyy louhintatöitä ja rakennukseen tehdään huoltoliittymä Paavo Nurmen puistotieltä.

Kulttuuriranta tukee elinvoimaisuutta

Aurajoen ranta tarjoaa jo nyt elävää kaupunkikulttuuria parhaimmillaan: taidetta, tapahtumia, puistoja, oleskelualueita, ravintoloita ja viihdettä. Aluetta kehitetään koko ajan ja kulttuurirannan konseptointi on parhaillaan käynnissä.

– Turku on viime vuosina tehnyt merkittäviä kulttuuri-investointeja, joilla vahvistetaan kulttuurin asemaa ja kaupungin vetovoimaisuutta. Aurajokiranta on turkulaisten yhteinen olohuone. Kaikki kulttuurirannassa nyt tapahtuva kasvattaa palvelu- ja tapahtumatarjontaa ja vetää jatkossa entistä enemmän ihmisiä jokirantaan ympäri vuoden, sanoo apulaispormestari Elina Rantanen.

Sujuvampaa ja turvallisempaa liikkumista

Kulttuurirannassa sujuvoitetaan Itäisen Rantakadun liikennettä ja lisätään alueen viihtyisyyttä sekä liikenneturvallisuutta.

Kadun saneerauksessa rakennetaan 1280 metriä pyöräteitä kadun kummallekin puolelle. Yksisuuntaiset pyörätiet mahdollistavat sen, että ranta voidaan rauhoittaa pelkästään jalankulkuun. Ajorata saneerataan samalta osuudelta.

Itäisen Rantakadun ensimmäinen osuus Sotalaistenkatu-Teatterisilta on viimeistelyä vaille valmis. Teatterisilta-Rettiginrinne-väli valmistuu syksyllä 2024.

Katutyömaan ja Fuugan rakentamisen yhteisvaikutuksesta Itäinen Rantakatu pysyy yksisuuntaisena vuoteen 2026 saakka. Musiikkitalo on valmis loppukesästä 2026. Musiikkitaloa, teatteria ja virastotaloa ympäröivät katusuunnitelmat ovat valmistumassa ja niiden toteutus käynnistyy aikaisintaan loppuvuodesta 2025.

Kulttuuriranta, joka tulevaisuudessa ulottuu Tuomiokirkolta Linnanniemelle saakka, rakentuu vähitellen vuosikymmenen loppuun mennessä. Seuraavina ovat kulttuurijokilautan sekä Linnanniemeen tulevan Historian ja tulevaisuuden museon rakentaminen.

Jokirannan remontit

 • Huhtikuu 2024
  • Teatterisillan ja Itäisen Rantakadun työt käynnistyvät huhtikuun loppupuolella.
 • Toukokuu 2024
  • Itäinen Rantakatu suljetaan yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä 6.5. Sulku kestää noin kuukauden.
  • Teatterisilta suljetaan 6.5. Sulun kestoksi arvioitu 4–6 viikkoa.
 • Syksy 2024
  • Itäisen Rantakadun saneeraus väliltä Teatterisilta-Rettiginrinne valmistuu.
 • Vuonna 2025
  • Pysäköintilaitos valmis
  • Musiikkitaloa, virastotaloa ja teatteria ympäröivien katuosuuksien rakentaminen voi käynnistyä.
 • Vuonna 2026
  • Musiikkitalo Fuuga valmistuu.
  • WAMin remontti ja laajennus on valmis.
  • Itäisen Rantakadun katusaneeraus valmistuu Purserinpuiston ja Sotalaistenkadun väliltä.