Centrum är ständigt på gång

Slut ögonen en stund. Kan du höra det? Det är stadens hjärta som pulserar. Just nu, precis som varje stund. Åbo centrum är en unik kombination av kommersiell service och kultur, gammalt och nytt, nyfikenhet och mod. Centrum är ständigt på gång – och det smittar också av sig på besökaren.