Kuva: Ksenija Viitanen

26.06.2024

Käynnit ja asiointi Turun keskustassa jatkavat kasvuaan

Turun ydinkeskustan ihmisvirtoja on seurattu vuodesta 2019 alkaen mobiilidatan avulla. Tuoreimmat luvut osoittavat, että Turun keskustan elävyys on edennyt kaikilla seurannan päämittareilla positiiviseen suuntaan.

Kiinteistökehitysyhtiö Norteconin raportoima keskustan elävyysindeksi kertoo keskustan elinvoiman mittaamalla alueella kävijöiden käyntimääriä ja viipymiä. Anonyymeissa mittauksissa hyödynnetään Telian mobiiliverkkodataa, joka perustuu yli 2 miljoonaan liittymään. 

Turun keskusta-alueelle tehtiin vuonna 2023 yhteensä 22,4 miljoonaa käyntiä ja 14,2 miljoonaa asiointia. Vuoteen 2022 verrattuna käynneissä oli noin 6 prosentin kasvu ja asioinneissa vielä suurempi 8 prosentin kasvu.

Käynneiksi lasketaan tilanteet, joissa henkilö on keskusta-alueella 5 minuutista 24 tuntiin. Näistä asioinneiksi erotetaan alle 4 tuntia kestävät käynnit. Vuonna 2023 asiointien osuus kaikista käyntimääristä oli 63 %.

– Asiointiluku on olennainen mittari, sillä se kertoo meille, miten moni tulee keskustaan esimerkiksi palvelujen vuoksi, eikä työn tai kodin sijainnin perusteella. Asiointikäyntejä on Turun keskustassa joka päivä keskimäärin lähes 39 000, joten potentiaalisia asiakkaita keskustan yrittäjille kyllä riittää, Turun kaupungin elinvoimajohtaja Vesa Palander kertoo.

Asiointien kestot pidentyneet viikonloppuisin

Määrän lisäksi asiointikäynneissä seurataan niiden kestoa. Asioinnit jaetaan neljään eri kategoriaan sen perusteella, miten pitkään henkilö viipyy keskustassa:

  • pikakäynti 5 min – alle 20 min
  • lyhyt viipymä 20 min – alle 60 min
  • keskipitkä viipymä 1 h – alle 2 h
  • pitkä viipymä 2 h – alle 4 h

– Toivomme tietysti ihmisten viihtyvän keskustassa mahdollisimman pitkään. Onkin erittäin myönteistä, että vaikka arkisin muutokset viipymissä ovat olleet vähäisiä, viikonloppuina pidemmät aikakategoriat ovat kasvaneet ja pikakäynnit vähentyneet, Turun Centerin toiminnanjohtaja Kirsi Eronen sanoo.

Vilkkaita tunteja entistä enemmän

Arkipäivät ovat keskustassa luonnollisesti huomattavasti viikonloppuja vilkkaampia. Arkisin vilkkaat tunnit asettuivat vuonna 2023 välille klo 8–20. Vilkkaissa tunneissa on kasvua tunnilla molemmissa päissä, sillä vuonna 2022 ne olivat olleet välillä 9–19.

Lauantaisin vilkkaat tunnit alkoivat edelleen klo 12, mutta jatkuivat kaksi tuntia edellisvuotta pidempään, aina klo 21 asti.

– Kaupallisesti aktiivisten aikojen analysointi on erittäin tärkeää, jotta keskustan yrittäjät voivat paremmin vastata kuluttajien muuttuvaan kysyntään. Vilkkaiden tuntien painottumista iltapäivään voidaan hyödyntää esimerkiksi aukioloaikojen ja tarjouskampanjoiden suunnittelussa, korostaa Turun kaupungin kauppapaikkapäällikkö Hanna Sjöbring.

Koko kalenterivuotta tarkasteltaessa huomataan Turun keskustan vetovoiman olevan harvinaisen tasaista kaikkina vuodenaikoina. Selkeää kesäkaupunkipiikkiä ei ole, vaikka keskusta hieman vilkastuukin kesäisin.

– Pyrimme omalla toiminnallamme tukemaan keskustan ympärivuotista vetovoimaisuutta varmistamalla muun muassa, että keskustassa on erilaisia tapahtumia pitkin vuotta, Vesa Palander sanoo.

Mobiilidata kertoo myös, miltä paikkakunnilta Turun keskustaan saavutaan. Ulkopaikkakuntalaiset tulevat Turun keskustaan odotetusti ensisijaisesti lähikunnista. Eniten kävijöitä on Kaarinasta, Raisiosta, Naantalista, Liedosta ja Paraisilta. Näiden jälkeen eniten tulijoita on Salosta ja Helsingistä.