19.09.2023

Mikroliikenne edistää keskustan saavutettavuutta 

Sähköpotkulautayritys TIERin keräämän datan mukaan yli kolmasosa turkulaisista käyttää sähköpotkulautoja liikkumiseen. Sähköpotkulautoja käytetään runsaasti paitsi keskustan alueella, myös kaupungin laitamilla, jossa ne helpottavat julkisen liikenteen pariin hakeutumista.  

Viime vuosien aikana katukuvaan ilmestyneet sähköpotkulaudat ovat muuttaneet kaupunkiliikkumista merkittävästi. Ekologisen ja ketterän liikkumismuodon suosiosta kertoo esimerkiksi se, että Turun keskustassa ja sen lähialueilla sähköpotkulaudoilla kuljetaan kymmeniä tuhansia matkoja kuukaudessa. 

TIERin aluejohtaja Juho Lindgren kertoo, että sähköpotkulautojen suosio liikkumismuotona on yllättänyt monet, mikä on nostanut esiin myös puutteita pysäköinti-infrassa ja liikennekasvatuksessa. Sähköpotkulautojen aiheuttamia lieveilmiöitä on pyritty kitkemään panostamalla visuaaliseen pysäköinnin opastamiseen sekä suoraan operaattorien sovellusten kautta tapahtuvaan opastukseen. Turvallinen liikenne on kaikkien etu, ja tämän vuoksi kehitystyötä kaupunkien ja yritysten kanssa tehdään jatkuvasti. 

– Turussa pysäköinti-infraa on kehitetty viisaasti ja tietopohjaisesti. Pysäköintipaikkojen sijainteihin on hyödynnetty operaattorien päättyneiden ajojen dataa, jolloin pysäköintipaikkoja voidaan luoda tehokkaasti sinne, missä niille on eniten tarvetta. Visuaalinen opastus on parantanut pysäköintiä mm. keskustassa ja yliopiston seudulla, Lindgren kertoo. 

Palveluita ja julkisen liikenteen tavoittavuutta laajalla alueella 

Keskustan näkökulmasta nopea ja helppo liikkuminen mahdollistaa palveluiden tarjonnan laajemmalla alueella. Samalla keskustan sisäinen saavutettavuus paranee ja henkinen käsitys keskusta-alueesta kasvaa, kun palveluita käytetään aktiivisesti myös vilkkaimman ytimen reunamilla. Saavutettavuus puolestaan lisää keskustan vetovoimaa ja edistää palvelutarjonnan monipuolisuutta. 

TIERin mukaan mikroliikkumisvälineet myös täydentävät julkista liikennettä ja automatkoja. Sähköpotkulaudoilla hakeudutaan aiempaa enemmän julkisen liikenteen piiriin esimerkiksi alueilla, joilla bussipysäkit tai muut julkisen liikenteen solmukohdat ovat harvassa. Näin sähköpotkulaudat lisäävät julkisen liikenteen saavutettavuutta sekä käyttöastetta, ja yhä useampi turkulainen kulkee keskustaan yksityisauton sijaan julkista liikennettä käyttäen. Esimerkiksi TIERin asiakkaista 80% kertoi lisänneensä julkisen liikenteen käyttöä sähköpotkulautojen myötä.   

– Nuoret ja nuoret aikuiset ovat yhä ympäristötietoisempia ja yhä harvempi nuori hankkii ajokortin. TIERin suurin käyttäjäryhmä koostuu 26–40-vuotiaista. Mitä laadukkaampia julkisen liikenteen ja pienliikkumisen matkaketjuja ja palveluja voidaan tarjota, sitä useampi siirtyy niitä myös käyttämään, TIERin aluejohtaja Juho Lindgren kertoo.  

Mikroliikennettä kehitetään jatkuvasti

Lindgrenin mukaan Turussa keskustaa halkova joki tekee siitä poikkeuksellisen muihin kaupunkeihin verrattuna. Joki luo mahtavat puitteet viihtyisälle oleskelulle kaupungilla, mutta samalla se luo haasteita kaupungin sisäiseen liikenteeseen. Kehittämällä sähköpotkulautojen liikennöintiä avoimessa vuorovaikutuksessa eri alan toimijoiden kanssa voidaan lisätä keskusta-alueen viihtyisyyttä ja saavutettavuutta kaupallista potentiaalia unohtamatta. Lindgren huomauttaakin, että pysäköity lauta tarkoittaa aina paikalle saapunutta ihmistä eli potentiaalista keskusta-alueen palveluiden käyttäjää. 

– Tällä hetkellä pysäköinnin suurin ongelma on, ettei potkulautailija tiedä mihin pysäköidä oikein, vaikka haluaisi. Lisäämällä visuaalista pysäköinninohjausta sekä kannustamalla pysäköimään oikein, voidaan asiakasvirtaa kasvattaa kaduilla, jonne pysäköinti koetaan helpoksi ja jonne opitaan pysäköimään, Lindgren toteaa.  

Keskusta-alueiden kehityksessä mikroliikenteellä on tulevaisuudessa suuri rooli ja tarve kestäville liikkumisratkaisuille kasvaa jatkuvasti. Sähköpotkulautojen täysi potentiaali voidaankin valjastaa osaksi sujuvaa ja turvallista kaupunkiliikennettä käymällä avointa vuoropuhelua niin kaupunkilaisten, organisaatioiden kuin yritystenkin kanssa. Keskustelun kautta saadaan luotua sääntöjä ja toimintatapoja käyttäjille, jotta tulevaisuudessa erilaiset mikroliikkumisen muodot saadaan integroitua muihin perinteisiin liikkumisen muotoihin saumattomasti.