06.09.2023

Saadaanko kauppahallista kauppatorin jatke?

Turun kaupunki on ehdottanut peruskorjattavaksi menevän kauppahallin väistötilaksi Wiklundin sisäpihalle sijoitettavaa moduulirakennusta. Kulku halliin tulisi käytävän kautta kauppatorilta. Toinen sisäänkäynti olisi Brahenkadulla, josta huoltoliikennekin kulkisi. Havainnekuva näyttää, miltä sisäänkäynti kauppatorilta väistötilaan voisi näyttää.

Turun kauppahallin peruskorjausta on valmisteltu kartoittamalla hallille väistötiloja keskusta-alueelta. Wiklundin sisäpiha on noussut toimivimmaksi vaihtoehdoksi. Tiloihin pystytään sijoittamaan kaikki yrittäjien tarvitsemat tuotantotilat. Lisäksi tavarakuljetus ja logistiikka hoituvat turvallisesti. Tässä vaihtoehdossa hallin kävijöille on lisäksi tarjolla hyvät paikoitusmahdollisuudet.

– Etsimme kestävää ratkaisua, joka palvelee kaikkia osapuolia: hallin yrittäjiä, asiakkaita, torikauppiaita. Keskustelut kauppahallin yrittäjien kanssa ovat edelleen käynnissä ja väistötilaan siirtyminen edellyttää yrittäjien sitoutumista hankkeeseen. Päätöksen väistötilasta tekee myöhemmin kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto, sanoo elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen Turun kaupungilta.

Logistiikka ja turvallinen kulku huomioitava

Kauppahalli on kiinteä osa ydinkeskustan palveluita. Väistötilaa pohdittaessa painotetaan keskeistä sijaintia, jalankulun toimivuutta, tilankäytön tehokkuutta, logistista toimivuutta, kustannustehokkuutta sekä muuntojoustavuutta.

– Hallista saataisiin eräänlainen torin jatke. Ydinkeskustan palveluja halutaan vahvistaa ja parantaa myös torin läheisyydessä, muttei torin kustannuksella, Kyynäräinen sanoo.

Torihalli vähentäisi myyntipaikkoja

Väistötilavaihtoehtojen joukossa oli alun perin myös kauppatori. Kauppatorille sijoittamisen estää se, että kaikki kauppahallin yrittäjät eivät mahtuisi torille sopivaan moduuliin. Lisäksi torimyyjien toiminta kärsisi.

– Jos halli tulisi torille, jouduttaisiin irtisanomaan kymmenen toriyrittäjän sopimukset tai kaventamaan jopa 15 yrittäjän toimitilaa. Kauppahallin väistö ei voi syödä muiden yrittäjien toimintaedellytyksiä.

Väistötilan myötä kasvava liikenne torilla vaarantaisi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden.

Havainnekuva: ARCO Architecture Company