06.02.2024

Turun Kauppatorin lämpöakku lämmittää jo Toriparkin ja paviljongit

Turun Kauppatorin ja Toriparkin alle rakennetuista aurinkoenergian keräysjärjestelmän keräimistä saatiin kesällä käyttöön 90 prosenttia. Lämpöakku on Tori Energia Oy:n mukaan toiminut odotetulla tavalla. Vastaisuudessa aurinkoenergialla pidetään talvisin myös torin pinta sulana.

Turun Kauppatorin ja Toriparkin alla olevaa lämpöakkua päästiin viime kesänä lataamaan ensimmäistä kertaa aurinkoenergialla. Ensimmäinen lataus sujui suunnitellusti ja ensimmäiset mitattavat tulokset lämmön jakautumasta saadaan tämän talven jälkeen.

– Keräysjärjestelmä toimii suunnitellusti. Tällä hetkellä Toriparkki, sitä ympäröivien katujen maanalaisia tiloja hallitseva Koy Turun Metro ja toripaviljongit lämmitetään viime kesänä varastoidulla aurinkoenergialla. Myös osa torialueen sulanapidosta voidaan jo hoitaa aurinkoenergian avulla, kertoo Tori Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Pölönen.

Sulanapito on osa viihtyisää keskustaa

Turulle ja kaupunkilaisille on tärkeää, että keskustan helmeksi remontoitu Kauppatori saadaan täysimittaisesti suunniteltuun käyttöön.

­– Torin pinnan sulanapito on iso osa Kauppatorin käytettävyyttä ja julkisen tilan viihtyisyyttä. Torin vetovoima ja eloisuus on mittavan remontin jälkeen saatu hienosti palautettua, sanoo Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen.

Turun tavoitteena on edelleen lisätä keskustan elinvoimaa ja kasvattaa kaupunkilaisten käytössä olevaa aktiivista tilaa ydinkeskustassa.

Aurinkoenergia edullisempaa kaupungille

Turun kaupunki maksaa torin sulanapitoon käytetystä lämpöenergiasta Tori Energialle mittauksiin perustuvan energiamaksun, joka muodostuu kahdesta komponentista: lämpöakusta saatavasta energiasta ja kaukolämmön paluulämmöstä saatavasta energiasta. 

– Lämpöakusta saatavan energian energiamaksu on 95 prosenttia kaukolämmön paluulämmön energiamaksusta. Järjestelmän käyttöön ottaminen kestää vähintään 2–3 vuotta ja optimaalisen toimintatehon saavuttaminen laskennallisesti jopa viisi vuotta. Kaupungilla ei ole vielä täsmällistä tietoa energiantuotannon jakautumisesta eri komponenttien välillä, mutta ensimmäiset mittaustulokset saadaan kuluvan lämmityskauden jälkeen, Virtanen kertoo.

Järjestelmää viimeistellään vielä alkuvuoden aikana 

Ensimmäisen lämmityskauden 2022–2023 lämpöenergia tuotettiin kokonaisuudessaan kaukolämmön paluulämmöllä. Kesän 2023 aikana aurinkokeräimellä saatiin torilta kerättyä energiaa 90 prosentin teholla, sillä noin 2000 m2 oli vielä poissa käytöstä.

– Eri syistä johtuvia puutteita on korjattu syksyllä ja korjaustyöt jatkuvat alkuvuoden 2024 aikana. Ensi kesänä päästäneen jo lähelle 100 prosentin käyttöä aurinkokeräimen osalta, sanoo Jari Pölönen.

Hyötysuhde paranee tulevina vuosina

Torin lämpöakku latautui pääosin touko-syyskuussa, jolloin yksittäisen lohkon latausteho vaihteli pääasiassa 1–3 MW:n välillä. Yhteensä latausteho nousi hetkellisesti jopa 8 MW:iin.

Ensimmäisenä vuonna osa akkuun ladatusta lämmöstä siirtyy akun ulkovyöhykkeelle. Tulevina vuosina, ulkovyöhykkeen lämpötilan jo noustua, reuna-alueet toimivat eräänlaisena puskurina ja ehkäisevät lämmön siirtymistä lämpöakun keskialueilta. Tällä tavalla akkua ikään kuin valmistellaan siihen, että hyötysuhde ladatun ja luovutetun energian välillä parantuu.

– Ensi kesän aikana voidaan suunnitellusti lämpöakun sekä huippu- että keskilämpötilaa nostaa, jolloin varastoitu aurinkoenergia soveltuu sellaisenaan myös torin sulanapitoon, kertoo Turun kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää.

INFO:

  • Toriparkin energiajärjestelmässä auringon lämpöä kerätään torin pinnasta.
  • Torin kiveyksen alla on keräysputkisto, joka kuljettaa auringon lämmittämää nestettä energiapaaluihin.
  • Energiapaalut luovuttavat lämpöä ympäröivään maamassaan. Lämpö varastoidaan savimaahan keskimäärin 40 metrin syvyyteen pysäköintitilojen alapuolelle.
  • Lämpöakku toteutettiin Toriparkin rakentamisen yhteydessä vuosien 2019–2020 aikana, viimeistelytöitä tehtiin vielä vuonna 2022.