För företagare

Anslut dig till föreningen för kommersiella aktörer i Åbo centrum! Tillsammans formar vi en enhetlig stadskärna som förenar livskraft och attraktionskraft. Vi samordnar och genomför evenemangs- och kampanjdagar under årets lopp. Dessutom samarbetar vi med flera stora och små evenemang. Genom mångsidig kommunikation lyfter vi fram aktörer, teman och upplevelser i stadscentrum. Samtidigt håller vi stadens centrum levande så att det ska vara ett första val för både konsumenter och företag.

Åbo Center är Åbo kommersiella centrums varumärke och dess teman kan användas av alla aktörer.

Varför ansluta sig?

  1. Du blir en del av en omfattande och synlig kommersiell helhet i centrum.
  2. Du kan delta i alla evenemang och kampanjer som Åbo Center arrangerar.
  3. Du får tillgång till konkreta redskap för marknadsföring och kommunikation.
  4. Du får synlighet på Åbo Centers sociala mediekanaler och webbplats.
  5. Du får en kanal till stadskärnans utvecklingsprocesser i samarbete med Åbo stad.

Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beror på läget. Stadskärnan anges som en mörkare kvadrat på kartan och avgränsas av följande gator: Kristinegatan, Eriksgatan, Wiklundskvarteret och Universitetsgatan. Utanför stadskärnan ligger en centrumcirkel. Medlemskapet i föreningen är inte begränsat, utan alla aktörer som upplever att de alltid är på gång kan ansluta sig!

Årsmedlemskap (moms 0 %)

Affärer

Antal anställdaStadskärnanCentrumcirkeln
Max. 3 pers.400€260€
4-14 pers.650€420€
15-30 pers.900€585€
31-60 pers.1 500€975€

Tjänsteföretag

Antal anställda
Max. 3 pers.90€
4-14 pers.150€
15-24 pers.250€
över 25 pers.450€
Banker och försäkringsbolag 1 000€
Hotell1 500€
Parkeringsanläggningar1€/parkeringsplats

Restauranger och caféer

StadskärnanCentrumcirkeln
Restauranger, stadskärnan och åstranden500€350€
Caféer, stadskärnan och åstranden250€150€
Grupper1:a restaurangen, fullt pris, dyraste gruppen,
2:a restaurangen – 50 %,
3:e restaurangen – 75 %,
4:e restaurangen, utan avgift
 

Fastigheter

StadskärnanCentrumcirkeln
Kvadratmeter, affärer0.5 € / m²0.32 € / m²
Kvadratmeter, kontor0.2 € / m²0.12 € / m²
Kvadratmeter, bostäder0.1 € / m²0.065 € / m²

Organisationer som främjar näringsverksamhet 100 – 300 €